Thông Tin Tổng Hợp

Từ ngày 01/6/2024 Bộ phận “Một cửa” phường Văn Quán triển khai thực hiện phương thức thanh toán phí, lệ...

UBND phường vừa truyên truyền cuộc thi tìm kiếm ý...

UBND Phường Văn Quán vừa ban hành Kế hoạch triển khai...

Kết quả giải quyết TTHC tháng 7/2022 phường Văn Quán

Một số Biện pháp nâng cao dịch vụ công trực tuyến

Sáng 25/4, Ban liên lạc các chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày quận Hà Đông tổ chức gặp mặt truyền thống năm 2014. Về dự buổi gặp mặt có các...

Trang