Công điện số 23/CĐ-UBND ngày 16/11/2021 của UBND thành phố Hà Nội về tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố trong tình hình mới

Số văn bản: 

23

Ký hiệu văn bản: 

CĐ-UBND

Ngày ban hành: 

16/11/2021

Người ký: 

CT Chu Ngọc Anh

Ban chấp hành: 

  • Thành phố

Trích yếu: 

Tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố trong tình hình mới

Lĩnh vực: 

  • Y tế

Chủng loại văn bản: 

  • Công văn

Tình trạng: 

  • Còn hiệu lực

Tài liệu đính kèm: 

Xem thêm văn bản