Công điện 24/CĐ-UBND Hà Nội 2021 giám sát, xét nghiệm trường hợp có nguy cơ cao từ các địa bàn có dịch về Hà Nội

Số văn bản: 

24

Ký hiệu văn bản: 

CĐ-UBND

Ngày ban hành: 

18/11/2021

Người ký: 

CT Chu Ngọc Anh

Ban chấp hành: 

  • Thành phố

Lĩnh vực: 

  • Y tế

Chủng loại văn bản: 

  • Công văn

Tình trạng: 

  • Còn hiệu lực

Tài liệu đính kèm: 

Xem thêm văn bản