Thủ tục hành chính

Về việc phê duyệt danh mục các quy trình giải quyết các công việc nội bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường Văn Quán

Kết quả giải quyết TTHC tháng 6/2022 phường Văn Quán

Quyết định phê duyệt quy trình giải quyết công việc nội bộ (ngoài thủ tục hành chính) của UBND phường Văn Quán, quận Hà Đông

DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH PHƯỜNG VĂN QUÁN

Quy định thời gian tiếp nhận và giải quyết các TTHC tại phường Văn Quán

Trang