Lĩnh vực Địa chính - Đô thị Thủ tục số 01: Xác nhận bản khai chuyển nhượng hoặc đơn xin sang tên hợp đồng thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

Thủ tục: Xác nhận bản khai chuyển nhượng hoặc đơn xin sang tên hợp đồng thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

5. NỘI DUNG QUY TRÌNH

5.1

Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính

 

Không

5.2

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

 

* Giấy tờ phải nộp:

- Bản khai chuyển nhượng hợp đồng thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước hoặc đơn xin sang tên hợp đồng nhà

x

x

 

* Giấy tờ phải xuất trình:

- Hợp đồng thuê nhà

- Hộ khẩu/CMND của người đứng tên hợp đồng

- Hộ khẩu/ chứng minh thư của người được sang tên hoặc những thành viên có tên trong hợp đồng.

x

 

5.3

Số lượng hồ sơ

 

01 bộ

5.4

Thời gian xử lý

 

2 ngày đối với hồ sơ hợp lệ

5.5

Nơi tiếp nhận và trả kết quả

 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

5.6

Lệ phí

 

Không

5.7

Quy trình xử lý công việc

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

B1

Công dân nộp hồ sơ theo quy định tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Tổ chức/cá nhân

½ ngày

Theo mục 5.2

Giấy biên nhận

B2

Tiếp nhận hồ sơ và ghi giấy biên nhận, hẹn ngày trả kết quả, luôn chuyển hồ sơ đến cán bộ chuyên môn thẩm định

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

 

B3

Cán bộ thụ lý hồ sơ tiến hành thẩm định hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, cần giải trình và bổ sung thêm, thông báo cho tổ chức, cá nhân (nêu rõ lý do) để công dân bổ sung, hiệu chỉnh hồ sơ.

- Trường hợp, đạt yêu cầu tiến hành bước tiếp theo

Cán bộ ĐC-XD

1  ngày

 

 

 

B4

Tiếp nhận và kiểm tra dự thảo Văn bản xác nhận từ văn phòng công chứng

Cán bộ ĐC-XD

 

B5

Lãnh đạo UBND phường xác nhận kết quả cho tổ chức công dân

Lãnh đạo UBND phường

1/2 ngày

 

Văn bản xác nhận

B6

Tiếp nhận kết quả và trả cho tổ chức/công dân

Lưu hồ sơ theo dõi

Cán bộ thụ lý hồ sơ

Bộ phận TN&TKQ

Sổ theo dõi TN&TKQ

5.8

Cơ sở pháp lý

 

  - Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch

.

6. BIỂU MẪU

TT

Tên Biểu mẫu

1.       

Sổ theo dõi kết quả thực hiện thủ tục hành chính (BM-65-01)

2.       

Giấy biên nhận ( BM-65-01)

7. HỒ SƠ LƯU: Hồ sơ lưu bao gồm các thành phần sau

TT

Hồ sơ lưu

1.       

- Bản khai chuyển nhựng hợp đồng thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước hoặc đơn xin sang tên hợp đồng nhà

- Hợp đồng thuê nhà

- Hộ khẩu/ CMND của người đứng tên hợp đồng

- Hộ khẩu/ CMND của người được sang tên hoặc những thành viên có tên trong hợp đồng

2.       

Giấy biên nhận

3.       

Sổ theo dõi kết quả thực hiện thủ tục hành chính

4.       

Văn bản xác nhận

Hồ sơ được lưu tại bộ phận chuyên môn và lưu trữ theo quy định hiện hành

 

Viết bình luận

Xem thêm tin tức