Bổ sung đối tượng cách ly tập trung y tế là người tiếp xúc gần (F1) do người cách ly tự nguyện chi trả chi phí tại các khách sạn cách ly

Số văn bản: 

4026

Ký hiệu văn bản: 

4026/UBND-KGVX

Ngày ban hành: 

15/11/2021

Người ký: 

PCT Chử Xuân Dũng

Ban chấp hành: 

  • Thành phố

Trích yếu: 

Bổ sung đối tượng cách ly tập trung y tế là người tiếp xúc gần (F1) do người cách ly tự nguyện chi trả chi phí tại các khách sạn cách ly

Lĩnh vực: 

  • Y tế

Chủng loại văn bản: 

  • Công văn

Tình trạng: 

  • Còn hiệu lực

Tài liệu đính kèm: 

Xem thêm văn bản