Bộ phận “Một cửa” phường Văn Quán triển khai thực hiện phương thức thanh toán phí, lệ phí không dùng tiền mặt từ ngày 1/6/2024

Từ ngày 01/6/2024 Bộ phận “Một cửa” phường Văn Quán triển khai thực hiện phương thức thanh toán phí, lệ phí không dùng tiền mặt 

Thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, bắt đầu từ ngày 1/6/2024, bộ phận “Một cửa" phường Văn Quán triển khai thực hiện phương thức thanh toán phí, lệ phí không dùng tiền mặt. 

Từ ngày 1/6/2024, bộ phận “Một cửa” phường triển khai thực hiện phương thức thanh toán phí, lệ phí không dùng tiền mặt.

          Để triển khai nhiệm vụ đảm bảo tiến độ theo yêu cầu của UBND Thành phố, UBND quận, từ ngày 01/6/2024 UBND phường đã triển khai các giải pháp thanh toán phí, lệ phí không dùng tiền mặt đối với hồ sơ, thủ tục hành chính thực hiện trực tiếp tại Bộ phận Một cửa phường. Phối hợp Ngân hàng liên quan, hướng dẫn quy trình thực hiện thanh toán phí, lệ phí bằng mã QR “động" tại Bộ phận Một cửa phường để các đơn vị áp dụng đảm bảo theo quy định và thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp.

          Bên cạnh đó, UBND phường đã phối hợp Ngân hàng mở tài khoản thanh toán và thanh toán phí, lệ phí không dùng tiền mặt bằng mã QR “động". Bố trí lực lượng tại Bộ phận Một cửa để hỗ trợ các trường hợp người dân chưa có tài khoản ngân hàng hoặc thiết bị để thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt.

          Tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp về các phương thức thực hiện hình thức thanh toán phí, lệ phí không dùng tiền mặt khi thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa, đảm bảo hiệu quả, nhanh chóng, thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi giao dịch thực hiện thủ tục hành chính trực tiếp tại Bộ phận một cửa.

          Việc triển khai thanh toán không dùng tiền mặt tại bộ phận một cửa là một bước đi mới, tạo đột phá trong việc thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước, từng bước hiện đại hóa nền hành chính, đem đến thêm tiện ích và tạo sự hài lòng cho công dân.

Viết bình luận

Xem thêm tin tức