Ngân hàng chính sách xã hội quận Hà Đông tổ chức Tập huấn cán bộ kiêm nhiệm, phối hợp thực hiện tín dụng chính sách xã hội năm 2024

Chiều ngày 23/5/2024 , Ngân hàng chính sách quận Hà Đông phối hợp với UBND phường Văn Quán tổ chức tập huấn nghiệp vụ quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội năm 2024 cho đối tượng cán bộ kiêm nhiệm, phối hợp thực hiện chương trình tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn phường Văn Quán, Phúc La, Mộ Lao.

 Tham gia buổi tập huấn có các đồng chí là cán bộ Ban giảm nghèo của các phường Văn Quán, Phúc La, Mộ Lao và  48 Tổ trưởng tổ dân phố, 30 thành viên  Ban quản lý Tổ tiết kiệm và vay vốn, cán bộ của 02 Hội đoàn thể nhận ủy thác (hội LHPN, Hội CCB) các phường. Tại buổi tập huấn đã được Lãnh đạo, cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội quận Hà Đông giới thiệu nội dung các chương trình tín dụng chính sách đang được thực hiện trên địa bàn quận, các chương trình tín dụng chính sách mới triển khai, những thay đổi trong các chỉ đạo về tiền gửi tiết kiệm của tổ viên tổ Tiết kiệm và vay vốn, hướng dẫn về rà soát, xử lý nợ của khách hàng vay vốn đi khỏi nơi cư trú, các sản phẩm dịch vụ mới của NHCSXH  như dịch vụ Mobile Banking … Trao đổi về vai trò của Ban giảm nghèo phường, chức năng nhiệm vụ của Tổ trưởng tổ dân phố trong hoạt động tín dụng chính sách xã hội. Các nội dung về hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát; sắp xếp và lưu giữ hồ sơ tại Hội cấp phường, Tổ Tiết kiệm và vay vốn; nhiệm vụ của Ban quản lý Tổ tiết kiệm và vay vốn, các giải pháp để nâng cao công tác phối hợp quản lý vốn tín dụng chính sách cũng được trao đổi, làm rõ tại Hội nghị. Bên cạnh đó, Hội nghị tập huấn đã tập trung giải đáp những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai tại cơ sở từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình triển khai thực hiện tiếp theo.

Thông qua hội nghị tập huấn đã giúp cho cán bộ Ban giảm nghèo của phường, cán bộ Hội đoàn thể, tổ trưởng tổ dân phố, Ban quản lý Tổ TK&VV hiểu rõ được chức năng, nhiệm vụ trong quá trình triển khai thực hiện tín dụng chính sách trên địa bàn; nắm được những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội, đặc biệt là những chế độ chính sách mới sửa đổi, bổ sung trong thời gian qua; Phương pháp, kỹ năng kiểm tra, giám sát và lưu giữ hồ sơ tại Hội đoàn thể phường, Tổ TK&VV… từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách của nhà nước, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vũng, giải quyết việc làm, góp phần đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương./.

Viết bình luận

Xem thêm tin tức