UBND quận tổng kết công tác phòng chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2013 và triển khai nhiệm vụ 2014

Chiều 24/4, UBND quận tổ chức tổng kết công tác phòng chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014. Đồng chí Nguyễn Trường Sơn - Ủy viên BTV Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận chủ trì hội nghị.

Năm 2013, do làm tốt công tác tuyên truyền và triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên nên quận Hà Đông đã chủ động, kịp thời lãnh đạo tập trung huy động tối đa các lực lượng trong toàn hệ thống chính trị tham gia thực hiện đồng bộ các biện pháp để phòng, chống lụt bão úng có hiệu quả. Ban chỉ huy tìm kiếm cứu nạn của quận đã hướng dẫn các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch phòng chống giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn thông qua phê duyệt, tổ chức hội nghị hiệp đồng, triển khai nhiệm vụ phòng chống giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cho các đơn vị. Duy trì nghiêm chế độ trực phòng chống giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, thực hiện các chế độ báo cáo, dự báo, thông báo kịp thời trước các tình huống có thể xảy ra. Triển khai tổ chức thực hiện công tác phòng chống giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn ở các đơn vị cơ sở đảm bảo sát với tình hình thực tế của địa phương, thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, do vậy trong năm 2013 mặc dù trên địa bàn quận chịu ảnh hưởng của một số cơn bão nhưng không thiệt hại về người và tài sản.

 


 

 

Năm 2014, dự kiến tình hình thời tiết diễn biến phức tạp khó lường. UBND quận chỉ đạo các đơn vị chức năng và UBND các phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức toàn dân về công tác phòng chống lụt, bão úng và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Duy trì nghiêm chế độ trực phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ “Lực lượng tại chỗ, vật tư phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ, chỉ huy tại chỗ”, phát huy tổng lực về người, phương tiện, vật chất, ứng cứu kịp thời, hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất về người và tài sản của nhân dân./.

Xem thêm tin tức