Trung tâm BDCT quận bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 77 đảng viên mới khoá III/2014

Sáng 28/4, Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận đã tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và kiến thức quốc phòng an ninh cho đảng viên mới khoá III năm 2014. Đồng chí Đào Diệu Trúc - Uỷ viên BTV, Trưởng ban Tổ chức Quận uỷ đã đến dự.

Lớp bồi dưỡng diễn ra từ ngày 15/4 đến ngày 28/4/2014. Tham gia lớp bồi dưỡng, 77 học viên là đảng viên dự bị của các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ quận được bồi dưỡng kiến thức lý luận chính trị và kiến thức quốc phòng an ninh thông qua các nội dung cơ bản về: chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; các quan điểm của Đảng được Đại hội XI cụ thể hoá trên các lĩnh vực kinh tế, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; việc rèn luyện phấn đấu thực hiện nhiệm vụ của đảng viên và những nội dung cơ bản về chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Những kiến thức được tích lũy tại lớp bồi dưỡng là cơ sở để các đảng viên dự bị tiếp tục phấn đấu, rèn luyện trở thành Đảng viên chính thức của Đảng cộng sản Việt Nam. Lớp học lần này 32% học viên đạt loại giỏi và có 7 học viên đạt thành tích xuất sắc trong quá trình học tập được khen thưởng.

  

Ngoài 3 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và kiến thức quốc phòng an ninh cho 223 đảng viên mới, từ đầu năm 2014 đến nay, Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận đã tổ chức được 17 lớp bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ cho 1.643 học viên gồm: lớp bồi dưỡng kiến thức Luật môi trường và bảo vệ môi trường, lớp bồi dưỡng chuyên đề chủ nghĩa yêu nước Việt Nam, nghiệp vụ công tác tuyên giáo, nghiệp vụ công tác cho cán bộ hội nông dân, bồi dưỡng Bí thư chi bộ và cấp uỷ viên cơ sở, nghiệp vụ dân vận chính quyền, bồi dưỡng công tác quản lý đô thị, nghiệp vụ công tác công đoàn, nghiệp vụ công tác cho đoàn viên thanh niên, nghiệp vụ kiểm soát hành chính cho cán bộ các ban ngành đoàn thể của quận./.

Thực hiện: 

Bích Hương

Nguồn: 

Quận Hà Đông

Viết bình luận

Xem thêm tin tức