Thông Tin Tổng Hợp

Để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hai do giông gió, lốc xoáy gây ra, UBND Phường phổ biến đến nhân dân một số biện pháp phòng, tránh, ứng phó...
Thông qua các phương tiện truyền thông, Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần thực hiện một số biện pháp để phòng chống dịch bệnh mùa hè. Ban Biên...
Theo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, tổng diện tích đất tự nhiên của quận Hà Đông là 1.975,85 ha, trong đó đất nông nghiệp chuyển sang đất...
Thực hiện chỉ đạo của Quận ủy-UBND quận Hà Đông, sự hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Quận ủy quận Hà Đông về việc phố biến tài liệu tuyên truyền về...
Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe đồng chí .....................- Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh phường thông tin về tình hình an ninh khu vực...
Danh sách công trình thông báo khởi công và đăng ký sửa chữa tại UBND Phường khóa ngày 05.05.2014

Trang