Lĩnh vực Văn hóa thông tin Thủ tục số 05: Xác nhận đơn (công văn) đề nghị xếp hạng di tích (Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2)

Thủ tục hành chính: Xác nhận đơn (công văn) đề nghị xếp hạng di tích (được ban hành kèm theo Quyết định số 4046/QĐ-UBND ngày 31/8/2011 của UBND thành phố Hà Nội về việc công bố bộ thủ tục hành chính đang thực hiện tại cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội) - Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2

hiện

- Công dân nộp hồ sơ theo quy định tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính và nhận phiếu hẹn trả kết quả TTHC;

- Cán bộ TNHS chuyển Bộ phận Văn hóa- Xã hội  thụ lý hồ sơ ngay trong buổi làm việc;

- Cán bộ Văn hóa- Xã hội thụ lý và giải quyết trong 16 ngày làm việc;

- Cán bộ Văn hóa- Xã hội trình lãnh đạo ký  trong 1/2 ngày làm việc sau đó chuyển ngay về Bộ phận TNHSHC để  trả kết quả cho công dân đúng hẹn.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xã.

Thành phần hồ sơ

+ Đơn (công văn) đề nghị xếp hạng di tích của tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc được giao quản lý di tích có nội dung và các thông tin về: tên người đại diện làm đơn; địa chỉ cụ thể của người đứng đơn, của di tích đề nghị xếp hạng; các tên gọi của di tích, năm xây dựng di tích (năm khởi dựng); Các lần trùng tu sửa chữa di tích; Tên vị thờ được thờ tại di tích; các sự kiện lịch sử liên quan đến di tích (nếu có), Thống kê các hiện vật có trong di tích (có dánh giá sơ bộ về giá trị và niên đại); nội dung và hình thức lễ hội; Diện tích sử dụng đất hiện nay (miêu tả rõ vị trí di tích, ranh giới giáp các phía, tình trạng sử dụng dất, có tranh chấp không, có bao nhiêu hộ dân, tập thể sử dụng đất không đúng mục đích…); Miêu tả hiện trạng tổng mặt bằng di tích, thống kê và miêu tả các hạng mục kiến trúc chính của di tích, các hạng mục khác (nếu có); thống kê và đánh giá về các mảng trang trí nghệ thuật (nếu có); Hiện trạng di tích (hiện trạng bảo quản di tích, di vật, hiện trạng quản lý, sử dụng, về hình thức quản lý di tích…

+ Bộ ảnh gồm: ảnh toàn cảnh di tích, ảnh mặt trước và kết cấu các hạng mục kiến trúc di tích, ảnh di vật tiêu  biểu…

+ Các văn bản liên quan khác (nếu có)

Số lượng

06 đơn (công văn) giống nhau, 01 bộ ảnh

Thời hạn giải quyết

18 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện

Cá nhân, Tổ chức.

Cơ quan thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã

- Cơ quan phối hợp (nếu có)

Kết quả thực hiện

UBND cấp xã xác nhận nội dung đơn đề nghị xếp hạng di tích (đã có xác nhận của cán bộ địa chính)

Lệ phí

Không

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Không

Căn cứ pháp lý

- Luật Di sản văn hoá số 28/2001/QH10 ngày 29/6/2001;

- Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hoá số 08/2009/L-CTN ngày 29/6/2009 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/1/2010);

- Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hoá và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa;

- Quyết định số 1706/2001/QĐ-BVHTT ngày 24/7/2001 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin về Quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử-văn hóa và danh lam thắng cảnh đến năm 2020;

- Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND ngày 2/3/2011 của UBND Thành phố Hà Nội ban hành quy định phân cấp quản lý Nhà nước một số lĩnh vực kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Viết bình luận

Xem thêm tin tức