Lĩnh vực Văn hóa thông tin Thủ tục số 04: Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 cho đến dưới 1.000 bản (Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2)

Thủ tục hành chính: Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ  500 cho đến dưới 1.000 bản (được ban hành kèm theo Quyết định số 4046/QĐ-UBND ngày 31/8/2011 của UBND thành phố Hà Nội về việc công bố bộ thủ tục hành chính đang thực hiện tại cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội) - Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2

hiện

- Công dân nộp hồ sơ theo quy định tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính và nhận phiếu hẹn trả kết quả TTHC;

- Cán bộ TNHS chuyển Bộ phận Văn hóa- Xã hội  thụ lý hồ sơ ngay trong buổi làm việc;

- Cán bộ Văn hóa- Xã hội thụ lý và giải quyết trong 03 ngày làm việc

- Cán bộ Văn hóa- Xã hội trình lãnh đạo ký Quyết định trong 1/2 ngày làm việc sau đó chuyển ngay về Bộ phận TNHSHC để  trả kết quả cho công dân đúng hẹn.

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa.

Thành phần hồ sơ

- Đơn đăng ký hoạt động thư viện;

- Danh mục vốn tài liệu thư viện hiện có;

- Sơ yếu lý lịch của người đứng tên thành lập thư viện có xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú;

- Nội quy thư viện;

Số lượng

01 bộ

Thời hạn giải quyết

05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện

Tổ chức.

Cơ quan thực hiện

UBND cấp huyện

Kết quả thực hiện

Quyết định hành chính

Lệ phí

Không

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Đơn đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng

- Bảng kê Danh mục vốn tài liệu thư viện hiện có

- Nội quy thư viện.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

- Có hộ khẩu thường trú trên địa bàn cấp xã.

- Thư viện hoạt động trên địa bàn cấp xã.

Căn cứ pháp lý

- Pháp lệnh Thư viện số 31/2000/PL-UBTVQH10 ngày 28/12/2000.

- Nghị định chính phủ số 72/2002/NĐ-CP ngày 6/8/2002 Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thư viện;

- Nghị định số 02/2009/NĐ-CP ngày 06/01/2009 của Chính phủ Quy định về tổ chức và hoạt động của Thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng;

- Thông tư số 56/2003/TT-BVHTT ngày 16/9/2003 hướng dẫn chi tiết về điều kiện thành lập Thư viện và thủ tục đăng ký hoạt động thư viện.

Viết bình luận

Xem thêm tin tức