Lĩnh vực Văn hóa thông tin Thủ tục số 02: Chia tách, sáp nhập, giải thể hoặc thay đổi nội dung hoạt động đã đăng ký Thư viện cấp xã (Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2)

Thủ tục hành chính: Chia tách, sáp nhập, giải thể hoặc thay đổi nội dung hoạt động đã đăng ký Thư viện cấp xã (được ban hành kèm theo Quyết định số 4046/QĐ-UBND ngày 31/8/2011 của UBND thành phố Hà Nội về việc công bố bộ thủ tục hành chính đang thực hiện tại cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội) - Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2

Trình tự thực hiện

- Công dân nộp hồ sơ theo quy định tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính và nhận phiếu hẹn trả kết quả TTHC;

- Cán bộ TNHS chuyển Bộ phận Văn hóa- Xã hội  thụ lý hồ sơ ngay trong buổi làm việc;

- Cán bộ Văn hóa- Xã hội thụ lý và giải quyết trong 03 ngày làm việc (tiến hành thẩm định các điều kiện chia tách, sáp nhập, giải thể hoặc thay đổi nội dung hoạt động đã đăng ký thư viện, nếu đủ điều kiện ban hành quyết định chia tách, sáp nhập, giải thể hoặc thay đổi nội dung hoạt động  thư viện, nếu đủ điều kiện thì ban hành quyết định); 

- Cán bộ Văn hóa- Xã hội trình lãnh đạo ký Quyết định trong 1/2 ngày làm việc sau đó chuyển ngay về Bộ phận TNHSHC để  trả kết quả cho công dân đúng hẹn.

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa.

Thành phần hồ sơ

- Đơn đề nghị;

- Quyết định thành lập thư viện;

- Các tài liệu chứng minh về điều kiện, cơ sở vật chất cần thiết cho việc chia tách, sáp nhập, giải thể hoặc thay đổi nội dung hoạt động đã đăng ký thư viện cấp xã.

Số lượng

01 bộ

Thời hạn giải quyết

05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện

Cá nhân, Tổ chức.

Cơ quan thực hiện

UBND cấp xã

Kết quả thực hiện

Quyết định hành chính

Lệ phí

Không

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Không

Căn cứ pháp lý

- Pháp lệnh thư viện số 31/2000/PL-UBTVQH10 ngày 28/12/2000;

- Nghị định Chính phủ số 72/2002/NĐ-CP ngày 6/8/2002 quy định chi tiết thi hành pháp lệnh thư viện;

- Nghị định số 02/2009/NĐ-CP ngày 06/01/2009 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng;

- Thông tư số 56/2003/TT-BVHTT ngày 16/9/2003 hướng dẫn chi tiết về điều kiện thành lập thư viện và thủ tục đăng ký hoạt động thư viện;

- Tiêu chuẩn người làm công tác Thư viện được quy định tại Quyết định số 428/TCCP-VC ngày 02 tháng 6 năm 1993 của Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch công chức ngành Văn hoá – Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

Viết bình luận

Xem thêm tin tức