Lĩnh vực Giáo dục - đào tạo Thủ tục số 04: Xác nhận đơn xin cấp giấy phép hành nghề dạy học (Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2)

Thủ tục hành chính: Xác nhận đơn xin cấp giấy phép hành nghề dạy học (nhóm trẻ, lớp mẫu giáo) (được ban hành kèm theo Quyết định số 4046/QĐ-UBND ngày 31/8/2011 của UBND thành phố Hà Nội về việc công bố bộ thủ tục hành chính đang thực hiện tại cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội) - Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2

Trình tự thực hiện

- Công dân nộp hồ sơ theo quy định, nhận phiếu biên nhận có hẹn ngày giải quyết.

- UBND cấp xã tiếp nhận, thụ lý giải quyết và trả kết quả lại cho công dân theo hẹn.

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa.

Thành phần hồ sơ

- Đơn đề nghị xác nhận;

- Giấy tờ, tài liệu có liên quan bản chính (nếu có)

- Bản chính Hộ khẩu/CMND của người đề nghị

Số lượng

01 bộ

Thời hạn giải quyết

04 giờ làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

Cơ quan thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã

Kết quả thực hiện

Giấy xác nhận

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Không

Căn cứ pháp lý

- Nghị định 115/2010/NĐ-CP ngày 15/02/2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;

- Thông tư liên tịch số 35/2008/TTLT-BGD&ĐT-BNV ngày 14/7/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc UBND cấp tỉnh, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND cấp huyện;

- Quyết định số 03/2007/QĐ-BGD và ĐT ngày 31/1/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về dạy thêm, học thêm;

- Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND ngày 8/4/2011 của UBND thành phố Hà Nội ban hành quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Viết bình luận

Xem thêm tin tức