Liên thông TTHC trong lĩnh vực Tư pháp: Thủ tục liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2)

Thủ tục liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (được ban hành kèm theo Quyết định số 5116/QĐ-UBND ngày 08/10/2015 của UBND thành phố Hà Nội về việc công bố thủ tục hành chính liên thông mới ban hành trong lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội) - Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2

Trình tự thực hiện

Bước 1: Công dân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính (Bộ phận 1 cửa) - UBND cấp xã.

Bước 2: Cán bộ 1 cửa kiểm tra hồ sơ và thực hiện việc tiếp nhận đối với hồ sơ đảm bảo yêu cầu theo quy định; ghi giấy hẹn cho công dân.

- Trường hợp hồ sơ chưa đảm bảo theo quy định thì hướng dẫn công dân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn công dân tới cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Bước 3: Bộ phận 1 cửa chuyển hồ sơ tới cơ quan chuyên môn theo quy định.

Cụ thể:

- Chuyển hồ sơ tới cán bộ Tư pháp - Hộ tịch thực hiện việc cấp đăng ký khai sinh ;

- Sau khi nhận kết quả đăng ký khai sinh từ cán bộ Tư pháp - Hộ tịch (01 bản chính và 01 bản sao Giấy khai sinh), cán bộ 1 cửa lập hồ sơ cấp thẻ bảo hiểm y tế chuyển Bảo hiểm xã hội cấp huyện.

Bước 4:

- Bảo hiểm xã hội cấp huyện tiếp nhận hồ sơ, file đính kèm do UBND cấp xã gửi bằng giao dịch điện tử qua đường mạng internet; kiểm tra nếu đúng thực hiện việc cấp thẻ bảo hiểm y tế và thông báo đã nhận hồ sơ đăng ký cấp thẻ BHYT và biên bản tiếp nhận hồ sơ lại cho UBND cấp xã, sau khi hồ sơ giải quyết xong cơ quan Bảo hiểm xã hội thông báo kết quả và giấy tờ kèm theo gửi UBND cấp xã.

- Trường hợp cơ quan Bảo hiểm xã hội có yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ thì cần thông báo tới UBND cấp xã để kịp thời thực hiện việc hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Bước 5: Sau khi nhận kết quả từ BHXH cấp huyện, bộ phận 1 cửa tiếp nhận, vàosổ và chuyển trả kết quả cho công dân theo thời gian quy định (Giấy khai sinh và thẻ bảo hiểm y tế).

Chú ý:

Trường hợp công dân có yêu cầu thực hiện nhận kết quả từng loại thủ tục trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền giải quyết (nhận Giấy khai sinh tại UBND cấp xã; nhận Thẻ bảo hiểm y tế tại Bảo hiểm xã hội cấp huyện) thì khi nộp hồ sơ tại UBND cấp xã phải yêu cầu cụ thể để ghi vào Phiếu hẹn.

Trường hợp công dân yêu cầu nhận kết quả qua dịch vụ bưu điện thì khi nộp hồ sơ công dân đăng ký tại Bộ phận 1 cửa và nhận kết quả tại nhà theo yêu cầu.

Cách thức thực hiện

Cách 1: Cha, mẹ hoặc người nuôi dưỡng trẻ nộp hồ sơ liên thông trực tiếp tại bộ phận 1 cửa - UBND cấp xã nơi đăng ký tạm trú của cha /mẹ hoặc người nuôi dưỡng trẻ.

Cách 2: Trường hợp người có yêu cầu thực hiện liên thông không trực tiếp nộp hồ sơ thì có thể ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ thay tại bộ phận 1 cửa - UBND cấp xã nơi đăng ký tạm trú của cha /mẹ hoặc người nuôi dưỡng trẻ.

- Việc ủy quyền phải bằng văn bản và được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật.

- Nếu người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì không cần phải có văn bản ủy quyền nhưng phải có giấy tờ chứng minh mối quan hệ.

- Trường hợp cán bộ, công chức bộ phận 1 của biết rõ mối quan hệ trên thì không cần phải xuất trình giấy tờ chứng minh mối quan hệ.

Chú ý: Công dân có thể lựa chọn việc thực hiện các thủ tục này theo hình thức liên thông hoặc thực hiện từng thủ tục riêng lẻ.

Thành phần hồ sơ

A. GIẤY TỜ PHẢI NỘP

1. Tờ khai đăng ký khai sinh (theo mẫu);

2. Giấy chứng sinh do cơ sở y tế nơi trẻ sinh ra cấp.

- Trường hợp trẻ sinh ra ngoài cơ sở y tế thì giấy chứng sinh được thay thế bằng văn bản xác nhận của người làm chứng.

- Trường hợp trẻ sinh ngoài cơ sở y tế và không có người làm chứng thì người đi khai sinh phải làm giấy cam đoan về việc sinh là có thực.

- Trường hợp đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra bằng phương pháp mang thai hộ thì nộp thêm văn bản chứng minh việc mang thai hộ theo quy định của pháp luật

- Trường hợp trẻ bị bỏ rơi thì sau khi thực hiện việc lập biên bản, thông báo trên phương tiện thông tin (theo K1 và K2 Điều 16 NĐ 158/2005/NĐ-CP) nộp Biên bản trẻ bị bỏ rơi thay thế Giấy chứng sinh hoặc văn bản xác nhận hoặc giấy cam đoan.

3. Tiếp nhận yêu cầu của người dân về việc lựa chọn nơi khám chữa bệnh ban đầu ghi nhận lên Tờ khai đăng ký khai sinh; Danh sách người tham gia BHYT theo (Mẫu D03-TS).

B. GIẤY TỜ PHẢI XUẤT TRÌNH

1. Bản chính Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người có yêu cầu thực hiện thủ tục trong trường hợp cán bộ, công chức bộ phận 1 cửa không biết rõ về nhân thân người yêu cầu.

2. Bản chính Giấy chứng nhận kết hôn của cha, mẹ trẻ (nếu cha, mẹ trẻ có đăng ký kết hôn) trong trường hợp cán bộ, công chức 1 cửa không biết rõ về quan hệ hôn nhân của cha, mẹ trẻ.

3. Bản sao chứng thực hoặc bản photo (có kèm theo bản chính để đối chiếu) Sổ hộ khẩu hoặc Sổ tạm trú của cha, mẹ, người nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ (trường hợp trẻ đăng ký khai sinh theo nơi tạm trú của cha mẹ hoặc của cha hoặc của mẹ hoặc của người nuôi dưỡng, chăm sóc).

CHÚ Ý

- Sau khi tiếp nhận hồ sơ, cán bộ, công chức 1 cửa sẽ phân loại và chuyển các giấy tờ cần thiết tới các cơ quan thực hiện thủ tục trong quá trình liên thông

Cụ thể:

1. Hồ sơ đăng ký khai sinh chuyển cán bộ Tư pháp - hộ tịch cấp xã gồm: giấy tờ số 1 và số 2 trong thành phần hồ sơ giấy tờ phải nộp.

2. Hồ sơ cấp thẻ bảo hiểm y tế (thực hiện sau khi nhận được Giấy khai sinh và 01 bản sao Giấy khai sinh từ cán bộ Tư pháp - Hộ tịch cấp xã) gồm: file đính kèm do UBND cấp xã gửi bằng giao dịch điện tử qua đường mạng internet (chuyển trước); Bản sao Giấy khai sinh và Danh sách người tham gia BHYT theo (Mẫu D03-TS) chuyển sau.

Số lượng

01 bộ

Thời hạn thực hiện

1. Thời hạn thực hiện tổng thể

- Không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

- Trường hợp hồ sơ hoặc thông tin không đảm bảo theo quy định, Bộ phận 1 cửa của UBND cấp xã phải hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu cơ quan Bảo hiểm xã hội thì thời hạn giải quyết được kéo dài thêm không quá 02 ngày làm việc.

- Trường hợp trụ sở UBND cấp xã cách xa trụ sở cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp huyện từ 50 km trở lên, giao thông đi lại khó khăn, chưa có kết nối internet thì thời hạn trả kết quả được kéo dài thêm nhưng không quá 05 ngày làm việc.

2. Thời hạn cụ thể của từng thủ tục trong quá trình thực hiện liên thông tại các đơn vị:

- Thời hạn giải quyết thủ tục khai sinh của công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã:

+ Giải quyết ngay trong ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ tiếp nhận sau 15 giờ thì giải quyết trong ngày làm việc tiếp theo.

- Thời hạn lập hồ sơ chuyển cơ quan công an cấp huyện và Bảo hiểm xã hội cấp huyện của cán bộ, công chức 1 cửa: Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả đăng ký khai sinh (01 bản chính và 02 bản sao Giấy khai sinh) từ cán bộ Tư pháp - Hộ tịch.

- Thời hạn giải quyết cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ của cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp huyện:

+ Giải quyết ngay trong ngày tiếp nhận thông tin do UBND cấp xã chuyển đến đối với những trường hợp cá biệt (trẻ em bị bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo ).

Nếu tiếp nhận sau 15h thì trả kết quả vào ngày làm việc tiếp theo.

+ 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ hoặc thông tin qua mạng điện tử do UBND cấp xã chuyển đến.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đảm bảo thì ngay sau khi tiếp nhận, cơ quan Bảo hiểm xã hội thông báo cho UBND cấp xã biết để hoàn thiện hồ sơ theo quy định và gửi lại Cơ quan Bảo hiểm xã hội.

+ Trường hợp hồ sơ tiếp nhận sau 15 giờ thì thực hiện việc thông báo trong ngày làm việc tiếp theo.

Đối tượng thực hiện

Người có yêu cầu thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi tại UBND cấp xã nơi trẻ có cha, mẹ hoặc người nuôi dưỡng đăng ký tạm trú trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Áp dụng đối với các trường hợp trẻ đăng ký khai sinh theo nơi tạm trú của cha mẹ hoặc nơi tạm trú của cha hoặc nơi tạm trú của mẹ hoặc nơi tạm trú của người nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ.

Cơ quan thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

+ UBND cấp xã nơi cha, mẹ; hoặc cha; hoặc mẹ hoặc người nuôi dưỡng trẻ đăng ký tạm trú: thực hiện việc đăng ký khai sinh.

+ Bảo hiểm xã hội cấp huyện trên địa bàn: thực hiện việc cấp thẻ bảo hiểm y tế

- Cơ quan tiếp nhận hồ sơ và thực hiện chuyển hồ sơ, kết quả thủ tục hành chính:UBND cấp xã nơi trẻ có cha, mẹ hoặc người nuôi dưỡng đăng ký thường trú trên địa bàn thành phố Hà Nội (Bộ phận 1 cửa).

Kết quả thực hiện

1. Giấy khai sinh (Bản chính và bản sao theo số lượng yêu cầu).

2. Thẻ bảo hiểm y tế của trẻ.

CHÚ Ý:

- Công dân có thể yêu cầu nhận kết quả từng loại thủ tục tại cơ quan có thẩm quyền (yêu cầu cụ thể khi thực hiện việc nộp hồ sơ)

- Công dân có thể yêu cầu nhận kết quả đăng ký khai sinh ngay trong ngày nộp hồ sơ (nếu nộp sau 15 giờ thì nhận kết quả trong ngày làm việc tiếp theo) tại bộ phận 1 cửa - UBND cấp xã và các kết quả còn lại sau thời gian quy định.

- Công dân có thể nhận kết quả qua dịch vụ chuyển phát kết quả qua đường bưu điện (đăng ký khi nộp hồ sơ tại UBND cấp xã và trả phí theo quy định của cơ quan Bưu điện)

Lệ phí

1. Mức thu lệ phí:

- Miễn lệ phí đối với việc cấp Giấy khai sinh và Thẻ bảo hiểm y tế.

- Lệ phí cấp bản sao Giấy khai sinh: 3.000đ/01 bản sao (Ba nghìn đồng/01 bản sao). Số lượng bản sao tùy thuộc vào yêu cầu của công dân.

2. Những trường hợp miễn hoặc không thu lệ phí:

- Miễn lệ phí cấp bản sao Giấy khai sinh cho các trường hợp người Lào di cư sang Việt Nam đã được cấp phép cư trú ổn định trước ngày 01/01/2009 và có nguyện vọng xin nhập quốc tịch Việt Nam.

Tên mẫu đơn/Tờ khai

1. Tờ khai đăng ký khai sinh

2. Danh sách người tham gia BHYT (Mẫu D03-TS ban hành kèm theo Quyết định số 1018/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam).

Yêu cầu, điều kiện

Không

Cơ sở pháp lý

1. Luật bảo hiểm y tế 2008 (sửa đổi năm 2014)

2. Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch

3. Nghị định 06/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực.

4. Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT ngày 15/5/2015 của liên bộ: Tư pháp, công an và y tế hướng dẫn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 06 tuổi.

5. Thông tư số 37/2014/TT-BYT ngày 17 tháng 11 năm 2014 hướng dẫn đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu và chuyển tuyến khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành;

6. Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24 tháng 11 năm 2014 hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ Tài chính ban hành;

7. Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23/5/2012 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08 a/2010/TT - BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng số, biểu mẫu hộ tịch

8. Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02 tháng 6 năm 2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005;

9. Quyết định số 1018/QĐ-BHXH ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam sửa đổi quyết định quy định quản lý thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

10. Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước tại địa phương.

11. Quyết định số 4531/QĐ-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn thành phố Hà Nội.

12. Quyết định số 12/2009/QĐ- UBND ngày 09/01/2009 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thu lệ phí hộ tịch trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

13. Quyết định số 88/2009/QĐ-UBND ngày 16/7/2009 của UBND Thành phố Hà Nội về việc bổ sung đối tượng được miễn lệ phí hộ tịch trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

 

Mẫu Tờ khai đăng ký khai sinh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ KHAI SINH

Kính gửi:(1) …………………………………………….

Họ và tên người khai: ...................................................................................................

Nơi thường trú/tạm trú:(2) ...............................................................................................

Số CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế:(3) ..............................................................................

Quan hệ với người được khai sinh: ................................................................................

Đề nghị (1)……………………………………………….. đăng ký khai sinh cho người có tên dưới đây:

Họ và tên: …………………………………………………. Giới tính: .......................................

Ngày, tháng, năm sinh: ……………………… (Bằng chữ: ..................................................

.................................................................................................................................... )

Nơi sinh:(4) ....................................................................................................................

Dân tộc: ……………………… Quốc tịch:..........................................................................

Họ và tên cha:...............................................................................................................

Dân tộc: ………………………Quốc tịch: ……………………… Năm sinh ………………………

Nơi thường trú/tạm trú:(2)   .............................................................................................

Họ và tên mẹ: ...............................................................................................................

Dân tộc: ………………………Quốc tịch: ……………………… Năm sinh ………………………

Nơi thường trú/tạm trú:(2)   .............................................................................................

Tôi cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

 

 

Làm tại: ………, ngày………  tháng ……… năm ………
Người đi khai sinh (5)
(Ký, ghi rõ họ tên)

………………………..

Người cha
(Ký, ghi rõ họ tên)

………………………..

Người mẹ
(Ký, ghi rõ họ tên)

………………………..

 

ĐĂNG KÝ NƠI KHÁM CHỮA BỆNH TRONG THẺ BHYT: ……………………………………

……………………………………..……………………………………..……………………………

Chú thích:

(1) Ghi rõ tên cơ quan đăng ký khai sinh.

(2) Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú và gạch cụm từ “tạm trú”; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì gạch hai từ “thường trú” và ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú.

(3) Nếu ghi theo số CMND, thì gạch cụm từ “Giấy tờ hợp lệ thay thế”; nếu ghi theo số Giấy tờ hợp lệ thay thế thì ghi rõ tên giấy tờ, số của giấy tờ và gạch cụm từ “CMND”.

(4) Trường hợp trẻ em sinh tại bệnh viện thì ghi tên bệnh viện và địa danh hành chính nơi trẻ em sinh ra (ví dụ: bệnh viện Phụ sản Hà Nội). Trường hợp trẻ em sinh tại cơ sở y tế, thì ghi tên cơ sởy tế và địa danh hành chính nơi trẻ em sinh ra (ví dụ: trạm y tế xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh)..

Trường hợp trẻ em sinh ra ngoài bệnh viện và cơ sở y tế, thì ghi địa danh của 03 cấp hành chính (cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh), nơi trẻ em sinh ra (ví dụ: xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh).

(5) Chỉ cần thiết trong trường hợp người đi khai sinh không phải là cha, mẹ.

Viết bình luận

Xem thêm tin tức