Bộ phận “một cửa” cuả quận thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên 5 lĩnh vực1

Trong 6 tháng đầu năm 2014, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của quận (gọi tắt là “một cửa”) đã triển khai và nâng cấp dịch vụ công trực tuyến lên mức độ 3. Đây cũng là bước đột phá trong cải cách hành chính, dịch vụ công trực tuyến, mang lại nhiều hiệu quả thiết thực cho các tổ chức, cá nhân trong việc giải quyết thủ tục hành chính.

Triển khai các dịch vụ công trực tuyến có nghĩa là công dân, doanh nghiệp có thể giao tiếp với chính quyền 24/24 giờ trong ngày, tại bất cứ đâu có kết nối internet. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Như vậy, công dân, tổ chức chỉ phải đến duy nhất 1 lần để thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại Bộ phận “một cửa” của quận.

 


 

 

Hiện nay, bộ phận “một cửa” UBND quận bước đầu thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với 5 thủ tục trên 5 lĩnh vực. Cụ thể: lĩnh vực Giáo dục -đào tạo với thủ tục thành lập trường mầm non, nhà trẻ dân lập tư thục; lĩnh vực Lao động - thương binh - xã hội với thủ tục Xác nhận đăng ký thang lương, bảng lương với các doanh nghiệp có sử dụng lao động từ 50 lao động trở xuống; lĩnh vực Quản lý đô thị với thủ tục Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ đô thị và các công trìn khác; Lĩnh vực Tài nguyên môi trường với thủ tục Đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường và lĩnh vực Y tế với Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao thuộc thẩm quyền của UBND quận.

Kết quả trong 6 tháng đầu năm 2014, Bộ phận “một cửa” đã tiếp nhận 330 hồ sơ trực tuyến.Đây là bước đột phá về cải cách hành chính, giảm thiểu tối đa thời gian của tổ chức, cá nhân trong việc giải quyết các thủ tục hành chính của UBND quận nói riêng và của thành phố nói chung. Bên cạnh đó quận cũng nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Bộ phận “một cửa” nhằm phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Tuy nhiên, việc ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 còn gặp một số khó khăn nhất định, vì thực hiện các giao dịch đều trên môi trường internet nên đối với một số cá nhân thì không mấy khó khăn; nhưng một bộ phận dân cư của quận,  người dân lao động, nông dân, khả năng sử dụng, cập nhật internet còn thấp nên đây là một trong những khó khăn nhất khi triển khai dịch vụ này đến người dân. Bên cạnh đó, không phải thủ tục hành chính nào cũng có thể áp dụng mức độ 3, hệ thống mạng đôi khi còn gặp trục trặc trong việc truyền tải dữ liệu nên đôi khi việc đăng ký hay cập nhật cũng còn gặp khó khăn.

Trong thời gian tới, quận Hà Đông phấn đấu tiếp tục nâng cấp dịch vụ công trực tuyến lên mức độ 4 cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí bằng trực tuyến, việc trả kết quả cũng được thực hiện trực tuyến gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện cho người sử dụng dịch vụ./.

 

Thực hiện: 

Ngọc Mai

Xem thêm tin tức