UBND phường Văn Quán khai trương điểm truy cập Dịch vụ công trực tuyến mức 3

UBND phường Văn Quán khai trương điểm truy cập Dịch vụ công trực tuyến mức 3

Ngày 10 tháng 10 năm 2016 UBND phường Văn Quán khai trương điểm truy cập Dịch vụ công trực tuyến mức 3, Đăng ký khai sinh - Cấp thẻ BHYT - Đăng ký hộ khẩu thường trú, tại Tổ dân phố 5 phường Văn Quán phục vụ công tác tuyên truyền tới công dân toàn phường.

Hội trường họp dân TDP 5Hội trường họp dân TDP 5

Thực hiện: 

Đặng Thị Hải Yến

Viết bình luận