Tăng cường công tác vệ sinh môi trường, thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn phường

Tăng cường công tác vệ sinh môi trường, thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn phường

Nhiều năm qua, công tác vệ sinh môi trường là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu được Đảng ủy, UBND phường thường xuyên theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát. Đặc biệt năm 2018, Quận ủy đã ban hành Nghị quyết chuyên đề số 05-NQ/QU ngày 05/4/2018 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn quận.

 Cùng với đó, hàng năm, UBND phường đều ban hành nhiều kế hoạch, văn bản chỉ đạo, thông báo kết luận giao nhiệm vụ cụ thể đến từng ban, ngành, đoàn thể phường. Tuy nhiên, thời gian gần đây, qua đánh giá tình hình vệ sinh môi trường, thu gom rác thải trên địa bàn quận còn nhiều tồn tại, hạn chế, bất cập. Nhiều vị trí trên các tuyến phố, đặc biệt các tuyến phố chính còn tồn tại nhiều thải không được thu gom, xử lý kịp thời; tình trang đổ trộm phế thải xây dựng, rác thải vẫn còn diễn ra; nhiều điểm tập kết rác chưa được vệ sinh sạch sẽ sau khi kết thúc; phương tiện thu gom rác thải chưa đảm bảo che chắn, vệ sinh,... gây mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội.

Nguyên nhân khách quan chủ yếu do ý thức của một số bộ phận người dân chưa cao, chưa chấp hành đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định, còn tình trạng đổ trộm phế thải xây dựng, rác thải rắn ra các khu đất, vị trí đất trống; việc bố trí các điểm tập kết, trung chuyển rác còn hạn chế.

Để kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế,  quận Hà Đông đã chỉ đạo tiếp tục xác định công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, đảm bảo mỹ quan đô thị là nhiệm vụ chung, cần sự chung tay vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ phường đến quận. Trong đó, BQL dự án đầu tư xây dựng quận cần tổ chức đánh giá, điều chỉnh, phân công nhiệm vụ các Tổ giám sát địa bàn về công tác thu gom, vận chuyển rác thải, duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn các phường phù hợp với tình hình thực tiễn, đáp ứng yêu cầu khối lượng công việc. Khẩn trương chỉ đạo Liên danh nhà thầu hoàn thiện các điều kiện, yêu cầu, tiêu chuẩn về phương tiện thu gom, vận chuyển rác thải đồng thời tuyệt đối không để xảy ra tình trạng tồn đọng rác thải, gây ùn tắc giao thông, mất vệ sinh môi trường. Tiếp tục cho lắp đặt các thùng rác nhựa, thùng rác công nghệ theo chỉ đạo của UBND Thành phố đảm bảo thuận tiện cho người dân, tránh tình trạng đổ rác bữa bãi không đúng nơi quy định. 

UBND phường tăng cường việc ra quân tổng vệ sinh môi trường, huy động sự vào cuộc của các cơ quan, đơn vị, duy trì hoạt động và nâng cao hiệu quả các buổi tổng vệ sinh tại các khu dân cư, các tổ dân phố vào ngày thứ bảy, chủ nhật hàng tuần; chủ động phối hợp liên hệ BQL dự án đầu tư xây dựng quận, liên danh nhà thầu để kịp thời thu gom rác thải. Khẩn trương chỉ đạo các bộ phân chuyên môn rà soát các quỹ đất, khu đất trống phù hợp làm các vị trí thu gom, trung chuyển, tập kết rác thải để kịp thời bổ sung, điều chỉnh các vị trí đảm bảo mỹ quan đô thị. 

Bên cạnh đó, quản lý chặt chẽ các khu đất công, đất nông nghiệp trên địa bàn; tuyết đối không để đổ rác thải, phế thải vào các khu đất do phường quản lý gây bức xúc dư luận, mất mỹ quan đô thị.​

Viết bình luận

Xem thêm tin tức