P.văn Quán tuyên truyền, vận động công dân đăng ký tham gia xét tuyển làm thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

UBND phường xây dựng triển khai kế hoạch tuyên truyền, vận động quần chúng đăng ký tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và triển khai kế hoạch đến các ban ngành, đoàn thể, tổ dân phố.

Viết bình luận

Xem thêm tin tức