Đảng ủy phường Văn Quán định hướng nội dung sinh hoạt chuyên đề tháng 6 về công tác PCCC

Công tác PCCC&CNNH là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ chính trị của phường, đề nghị các đồng chí UVBCH Đảng bộ, UBND, UB MTTQ, đoàn thể và chi bộ trực thuộc tổ chức thực hiện đảm bảo theo nội dung yêu cầu.

Thực hiện Công văn số 2323-CV/BTGTU, ngày 30/5/2024 của Ban Tuyên giáo Thành ủy; Công văn số 346-CV/BTGQU, ngày 31/5/2024 của Ban Tuyên giáo quận Hà Đông về việc “Định hướng nội dung sinh hoạt chỉ bộ chuyên đề tháng 6 năm 2024 ”, Đảng ủy phường Văn Quán chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức sinh hoạt chi bộ chuyên đề tháng 6 về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), tập trung vào những nội dung sau:

1.   Quán triệt và thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và Thành phố và Quận: Công điện 52/CĐ-TTg ngày 24/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 20/9/2023 của Thành ủy về việc “Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phổ Hà Nội trong tình hình mới"; Chương trình số 02/Ctr-UBND ngày 10/01/2024 của UBND Thành phố về Công tác PCCC&CNCH trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2024; Công điện số 04/CĐ-UBND ngày 24/5/2024 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc “Tăng cường công tác PCCC&CNCH đối với nhà trọ trên địa bàn thành phố Hà Nội"; Công văn số 1150-CV/TU ngày 29/5/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy; Kế hoạch số 204/KH-UBND, ngày 15/5/2024 của ƯBND Quận về “Triển khai ứng dụng quản lý, cảnh bảo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu cư dân trên địa bàn quận Hà Đông”; Công văn số 2964-CV/QU, ngày 27/5/2024 của Quận ủy về “Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn quận Hà Đông"

2.   Cấp ủy chi bộ tổ chức tuyên truyền, triển khai công tác PCCC&CNCH tại địa bàn dân cư; phân công đảng viên phụ trách, nắm vững địa bàn tại các khu vực thuộc khu dân cư, tổ dân phố, từng hộ gia đình làm hạt nhân nòng cốt trong việc lan tỏa, tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng về PCCC cho người dân, các tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

3.   UBND phường rà soát, đánh giá, tổng hợp các khu vực có nguy cơ cao xảy ra cháy, nổ tại địa bàn dân cư đến từng hộ gia đình và xây dựng các kịch bản, phương án, kế hoạch phòng ngừa không để bị động, bất ngờ, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại khi có tình huống xảy ra.

Tổ chức tập huấn, tuyên truyền đến từng hộ gia đình và người thuê trọ tại địa bàn dân cư về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, thoát nạn; kịp thời kiện toàn lực lượng PCCC&CNCH đảm bảo theo quy định và phương châm “4 tại chỗ”; lấy chủ động phòng ngừa là chính, lấy phòng ngừa là “cơ bản - chiến lược - lâu dài ”, làm tốt công tác phòng cháy để ngăn ngừa cháy, nổ với phương châm: Từng nhà an toàn, Từng nhà máy, xí nghiệp, doanh nghiệp an toàn - Từng khu phố an toàn - Từng phường an toàn.

Quan tâm đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC&CNCH một cách thực chất cho lực lượng dân phòng, tổ liên gia an toàn về PCCC và từng người dân tại địa bàn dân cư; vận động hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn chủ động trang bị các phương tiện PCCC&CNCH, nhà ở cao tầng từ tầng 2 trở lên phải có lối thoát nạn khẩn cấp qua lô gia, ban công, lối lên mái sang nhà liên kề... phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên trong triển khai thực hiện.

3. UBMTTQ và các đoàn thể phường tuyên truyền khuyến khích đầu tư lắp đặt các thiết bị cảnh báo cháy sớm tại khu dân cư, tổ dân phố như đầu báo cháy tự động, camera; trang bị, chuẩn bị sẵn sàng phương tiện chữa cháy tại chỗ như: nguồn nước, chăn, bình chữa cháy xách tay... để dập tắt cháy ngay từ khi mới phát sinh; trang bị dụng cụ phá dỡ (xà beng, kim cộng lực...), đèn pin, mặt nạ phòng độc, khăn mềm để phòng chống ngạt khói... để mở cửa và thoát nạn. Quy định rõ vị trí đặt phương tiện này, bảo đảm yêu cầu dễ thấy, dễ lấy và gần lối thoát nạn.

4. Căn cứ lịch sinh hoạt chuyên đề tại các chi bộ trên địa bàn, đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ phường trực tiếp tham dự sinh hoạt cùng với chi bộ tại khu dân cư; nắm tình hình, giải đáp thắc mắc của chi bộ liên quan đến công tác PCCC&CNCH và đề xuất phương án xử lý tình huống phát sinh (nếu có).

Thực hiện: 

Đảng ủy phường Văn Quán

Viết bình luận

Xem thêm tin tức